Currently browsing tag

Declaration of the Occupation

Deklarasyon okipasyon

Deklarasyon okipasyon vil New York Assemble general vil New York te asepte dokiman sa 29 septemb 2011 Kom nou reini ensamb ak solidarite pou eksprime you sentiman gwo injistis, nou dwe chache comprann ki sa ki pouse nou reuni la. … Continue reading

Deklarasyon okipasyon

Deklarasyon okipasyon vil New York Assemble general vil New York te asepte dokiman sa 29 septemb 2011 Kom nou reini ensamb ak solidarite pou eksprime you sentiman gwo injistis, nou dwe chache comprann ki sa ki pouse nou reuni la. … Continue reading

Deklarasyon okipasyon

Deklarasyon okipasyon vil New York Assemble general vil New York te asepte dokiman sa 29 septemb 2011 Kom nou reini ensamb ak solidarite pou eksprime you sentiman gwo injistis, nou dwe chache comprann ki sa ki pouse nou reuni la. … Continue reading

Deklarasyon okipasyon

Deklarasyon okipasyon vil New York Assemble general vil New York te asepte dokiman sa 29 septemb 2011 Kom nou reini ensamb ak solidarite pou eksprime you sentiman gwo injistis, nou dwe chache comprann ki sa ki pouse nou reuni la. … Continue reading

Deklarasyon okipasyon

Deklarasyon okipasyon vil New York Assemble general vil New York te asepte dokiman sa 29 septemb 2011 Kom nou reini ensamb ak solidarite pou eksprime you sentiman gwo injistis, nou dwe chache comprann ki sa ki pouse nou reuni la. … Continue reading

Deklarasyon okipasyon

Deklarasyon okipasyon vil New York Assemble general vil New York te asepte dokiman sa 29 septemb 2011 Kom nou reini ensamb ak solidarite pou eksprime you sentiman gwo injistis, nou dwe chache comprann ki sa ki pouse nou reuni la. … Continue reading

Deklarasyon okipasyon

Deklarasyon okipasyon vil New York Assemble general vil New York te asepte dokiman sa 29 septemb 2011 Kom nou reini ensamb ak solidarite pou eksprime you sentiman gwo injistis, nou dwe chache comprann ki sa ki pouse nou reuni la. … Continue reading

Deklarasyon okipasyon

Deklarasyon okipasyon vil New York Assemble general vil New York te asepte dokiman sa 29 septemb 2011 Kom nou reini ensamb ak solidarite pou eksprime you sentiman gwo injistis, nou dwe chache comprann ki sa ki pouse nou reuni la. … Continue reading

Deklarasyon okipasyon

Deklarasyon okipasyon vil New York Assemble general vil New York te asepte dokiman sa 29 septemb 2011 Kom nou reini ensamb ak solidarite pou eksprime you sentiman gwo injistis, nou dwe chache comprann ki sa ki pouse nou reuni la. … Continue reading

Deklarasyon okipasyon

Deklarasyon okipasyon vil New York Assemble general vil New York te asepte dokiman sa 29 septemb 2011 Kom nou reini ensamb ak solidarite pou eksprime you sentiman gwo injistis, nou dwe chache comprann ki sa ki pouse nou reuni la. … Continue reading